Scroll Top
Antistres program - Adrenálna únava - Manažéri v ohrození

Trápi vás konštantná únava, pocit vyčerpania, priberanie, podráždenosť či neschopnosť tešiť sa? Na prvý pohľad banálne ťažkosti, nad ktorými mávneme rukou. Či už ste manažér povolaním, alebo „len“ manažér svojho života v dnešnej hektickej dobe, môže ísť o tzv. metlu manažérov alebo adrenálnu (nadobličkovú) únavu.

Máme v DNA ako zvládame stres? Prečo zvoliť genetickú analýzu pri týchto problémoch?

 Zjednodušene, adrenálna únava alebo únava nadobličiek opisuje stav spôsobený chronickým vystavením stresovým situáciám. Tie vedú k „nadmernému zaťažovaniu“ nadobličiek a tie odpovedajú zvýšenou produkciou kortizolu, stresového hormónu. V súčasnosti čelíme viacerým výzvam – ekonomickým, environmentálnym, zdravotným či psychosociálnym a sme vystavení tlaku, chronickému stresu, ktorý podnecuje k neustálej produkcii stresových hormónov. Avšak naše nadobličky neboli stvorené na také množstvo kortizolu. Ak sme neustále v strese, ktorý sa nabaľuje a stresorov pribúda, nadobličky sa pomaly vyčerpávajú a dochádza k ich únave. Môžu vás trápiť nešpecifické problémy ako únava a pocit vyčerpania aj po dostatočnom spánku a regenerácii, ťažké vstávanieproblémy so zaspávaním, úzkosť, ľahká podráždenosť a výkyvy nálady, priberanie a neschopnosť schudnúť a i.

Žijeme v dobe plnej stresorov

Komplexnejší pohľad naznačuje, že príznaky adrenálnej únavy vyplývajú z normálnej reakcie tela na stres (bez ohľadu na jeho príčinu). Hypotalamo-hypofýzo-nadobličková os (HPA) sa dáva do pohybu, pričom sa uvoľňujú hormóny a iné látky produkované na zvládanie stresu. Na konci tejto osi sú nadobličky, ktoré vylučujú hormón kortizol. Jeho účelom je obmedziť účinky stresu na telo. Za normálnych okolností, keď stres pominie, hladina kortizolu klesá a nadobličky majú šancu zotaviť sa. Ale ak stres pretrváva, nároky na nadobličky sú posúvané na extrémnu úroveň. V určitom okamihu už nadobličky nie sú schopné vylučovať požadované množstvo kortizolu. Systém stresovej reakcie sa stáva nepravidelným a dochádza k narušeniu produkcie kortizolu ale aj iných látok ako adrenalínu či noradrenalínu, a v konečnom dôsledku k hormonálnej nerovnováhe.

O adrenálnej únave sa hovorí aj ako o syndróme práve kvôli rozdielnym symptómom, ktoré sa často spájajú, hoci sa na prvý pohľad nezdá, že pochádzajú z jednej príčiny. Oficiálne tento stav nie je považovaný za ochorenie a len márne by sme ho hľadali v zozname medicínskych diagnóz.

Príčina a následok

Hlavnou príčinou adrenálnej únavy je stres, najmä chronický, neustupujúci stres.

Stres možno definovať ako akúkoľvek zmenu, ktorá spôsobuje fyzickú, emocionálnu alebo psychickú záťaž. Je odpoveďou vášho tela na čokoľvek, čo si vyžaduje pozornosť alebo akciu. Každý do určitej miery prežíva stres a spôsob, akým naň reagujeme výrazne ovplyvňuje našu celkovú pohodu.

Stresová reakcia je sprostredkovaná súhrou nervových, hormonálnych a imunitných mechanizmov, ktoré zahŕňajú aktiváciu sympatiko-adreno-medulárnej (SAM) osi, hypotalamo-hypofýzo-nadobličkovej (HPA) osi a imunitného systému.

Stresová reakcia má dve zložky – rýchlu odpoveď sprostredkovanú osou SAM a pomalú odpoveď sprostredkovanú osou HPA. Rýchla odpoveď zvýši sekréciu katecholamínov (dopamín, epinefrín, norepinefrín a i.) z drene nadobličiek do obehu a zo sympatických nervov, čo vedie k zvýšenej hladine katecholamínov v mozgu. Aktiváciou sympatických nervov sa aktivujú nadobličky a nastupuje HPA.

Pomalá odpoveď je spustená aktiváciou osi HPA, ktorá vedie k uvoľneniu kortikotropín uvoľňujúceho hormónu (CRH) z hypotalamu do obehu. CRH stimuluje prednú hypofýzu, aby uvoľnila adrenokortikotropínový hormón (ACTH) do krvného obehu. ACTH stimuluje kôru nadobličiek k sekrécii glukokortikoidných hormónov, ako je kortizol, do obehu.

Schopnosť nášho tela zotaviť sa zo stresu patrí medzi absolútne nevyhnutné pre naše zdravie.

Telo vykonáva tento proces na pozadí – my si to samozrejme neuvedomujeme, ale existujú určité problémy, napríklad mutácia génu COMT, ktoré môžu obmedzovať tento proces. Môžete dlhodobo bojovať so zhoršeným zdravotným stavom bez zjavnej príčiny. To v spojení s chronickým stresom môže vytvoriť ideálne podmienky pre zdravotné problémy, ako je aj syndróm únavy nadobličiek.

Gén bojovníka

Gén COMT, fight/flight gene alebo „gén bojovníka“ (ako ho možno nájsť v teste DNA BODY4FIT+) pomáha vytvárať esenciálny enzým katechol-O-metyltransferázu, jeden z dvoch hlavných enzýmov zodpovedných za rozklad katecholamínov, liekov a látok, ktoré majú rovnakú katecholovú štruktúru. Gén COMT je exprimovaný v mozgu a spája sa s úzkosťou, bolesťou a reakciou na stres.

Tento gén určuje ako reagujete na stresory a predpovedá či ste skôr bojovník, alebo ustráchaný typ človeka.

V stresových situáciách poskytujú zvýšené hladiny dopamínu u homozygotov genotypu GG (bojovník) emocionálnu výhodu v porovnaní s nosičmi genotypu AG (ustráchanejší) alebo AA (ustaraní), ktorí vykazujú zvýšenú reaktivitu na stresové stimuly.

Takže, ak ste nositeľom genotypu AG alebo AA, vaše telo bude mať problém spracovať a zbaviť sa látok s katecholovou štruktúrou. To znamená, že môžete zažívať vyššie hladiny týchto látok a ich metabolitov dlhšiu dobu (dlhšie vyrovnávanie sa so stresom = dlhšie pretrvávanie stresu).

Enzým COMT je nevyhnutný pri metylácii – biochemický proces, pri ktorom sa atómy vodíka a uhlíka prenášajú z jednej látky na druhú. Je súčasťou bunkovej opravy, kde hrá hlavnú úlohu pri syntéze nukleových kyselín a produkcii DNA a mRNA. Pomáha pri produkcii neurotransmiterov a detoxikácii premenou aminokyselín. Metylácia je rozhodujúca pri krvotvorbe a pri udržiavaní zdravého imunitného systému.

Približne 20 – 30% ľudí s kaukazským pôvodom a európskymi koreňmi má mutáciu COMT.

Táto mutácia obmedzuje schopnosť tela rozkladať a odstraňovať neurotransmitery (zodpovedné za napr. plánovanie, zmeny v správaní, krátkodobú pamäť či reakcie na stres) troj- až štvornásobne. Takže, ak máte mutáciu COMT, vaše telo sa bude snažiť vyrovnať sa s vysokými hladinami neurotransmiterov, ktoré sa vyskytujú v stresových obdobiach. Hladiny neurotransmiterov môžu zostať vyššie počas dlhšieho obdobia, takže budete prežívať stres dlhší čas.

V konečnom dôsledku gén COMT ovplyvňuje:

 • vašu úroveň stresu,
 • ako reagujete na negatívne a pozitívne emócie,
 • ako reagujete na stres,
 • vašu odolnosť voči stresu.

Mutácia v géne COMT je spojená s vysokými hladinami kortizolu a dysfunkciou osi HPA. Má silný vplyv na vašu stresovú reaktivitu a schopnosť zbaviť sa stresu. Môže zohrávať dôležitú úlohu pri syndróme adrenálnej únavy.

Mutácia v géne COMT môže mať veľký vplyv na únavu nadobličiek, pretože mení spôsob, akým telo reaguje na stres. Syndróm adrenálnej únavy nastáva, keď sme dlhodobo v strese.

Naša neuro-endo-metabolická (NEM) odpoveď na stres sa zvyčajne deje v zákulisí, a pomáha nám vyrovnať sa s aktuálnym stresom, a potom keď úroveň stresu klesne sa „vypne“. Ale chronický stres môže mať za následok pokračujúcu aktiváciu stresovej reakcie NEM a keď je aktívna počas dlhého obdobia, dejú sa dve veci:

 •  Nadobličky sa unavia pretože telo potrebuje vysoké hladiny kortizolu, aby sa vyrovnalo so stresom. Nadobličky každého človeka majú rôzne úrovne tolerancie pre tento druh prepracovania, ale keď dosiahnete svoj individuálny limit, nadobličky postupne prestávajú fungovať ako majú.
 •  Šesť okruhov, ktoré tvoria NEM reakciu na stres, začne byť nevyvážených, keď je vaša stresová NEM reakcia príliš dlho aktívna. Neprirodzená úroveň aktivity spôsobuje zdravotnú degradáciu jednotlivých komponentov (okruhov), čo ovplyvňuje chod celého organizmu.
COMT a MTHFR

Metyléntetrahydrofolát reduktáza (MTHFR) je enzým zodpovedný za metyláciu bielkovín v každej jednej bunke vášho tela. Ak máte v anamnéze chronické migrény, syndróm dráždivého čreva, depresiu, viacnásobné potraty alebo máte v rodinnej anamnéze srdcový infarkt či mozgovú príhodu, tento malý enzým môže byť príčinou.

Ideálne je poznať výsledok pre oba gény – COMT aj MTHFR. Štúdie naznačujú, že spolu úzko súvisia a môžu sa vzájomne ovplyvňovať a tiež ovplyvňovať reakciu na stres. Oba enzýmy sú zapojené do metylačnej dráhy a MTHFR môže navyše významne ovplyvniť fungovanie COMT. Napríklad, ak je aktivita MTHFR nižšia ako normálne (genotyp CT a TT), zníži to aj procesy COMT. A ak sa aktivita oboch zníži kvôli mutáciám, môže to mať zdravotné následky, najčastejšie preukázané sú narušenie psychickej pohody a zdravia.

Mutácia v géne MTHFR znižuje špecifickú aktivitu enzýmu MTHFR a zvyšuje hladiny homocysteínu. Tento polymorfizmus zhoršuje reguláciu homocysteínu a hladiny folátu. Zvýšená hladina homocysteínu sa považuje za rizikový faktor aterotrombotického ochorenia nezávisle od iných konvenčných rizikových faktorov.

POZRITE SI UKÁŽKU ANALÝZY

Ale je adrenálna únava skutočná?

Mnohé zdroje uvádzajú, ako diagnostikovať a liečiť únavu nadobličiek. Ale endokrinologická spoločnosť a ostatné lekárske odbory tento stav nepovažujú za nozologickú jednotku resp. ho neuznávajú. Ich vyjadrenie znie jasne: “Neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ktorý by podporil únavu nadobličiek ako skutočný zdravotný stav.”

Nedávny prehľad 58 štúdií dospel k záveru, že neexistuje žiadny vedecký základ, ktorý by uvažoval o poruche nadobličiek ako príčine únavy. Autori však uvádzajú, že štúdie mali určité obmedzenia. Vznikajú otázky týkajúce sa toho, čo by sa malo testovať (krv, moč a/alebo sliny), najvhodnejší čas na testovanie, ako často testovať, aké rozsahy sa považujú za normálne či ako spoľahlivé sú testy. Stručne povedané, neexistujú žiadne formálne kritériá na definovanie a diagnostiku únavy nadobličiek. Takže nie, oficiálne adrenálna únava neexistuje.

Chýbajúce biologické vysvetlenie môže byť sklamaním. Ohromné ​​množstvo informácií na internete, ktoré odporúčajú rôzne liečby, spôsobuje ešte väčší stres.

Čo teda môžeme urobiť?

Príznaky spojené s únavou nadobličiek majú pravdepodobne viacero príčin. Alternatívna a doplnková medicína alebo preventívna osobná zdravotná starostlivosť má často lepšie výsledky, pretože stretnutia s odborníkom zvyčajne trvajú dlhšie a zohľadňujú holistickú liečbu.

„Schopnosť nášho tela zotaviť sa zo stresu nie je automatická, najmä nie v súčasnej dobe. Personalizovaná zmena životného štýlu je nevyhnutná.“ Pavol Pavlovič, CEO DNA4FIT

Preto bez ohľadu na to, ako to nazývame, milióny ľudí trpia podobnými príznakmi a pre mnohých by mohol fungovať personalizovaný plán, ktorý by zahŕňal odborné poradenstvo – zmenu životného štýlu, najmä stravovania a pohybu. Základom je nutrične bohatá strava, s množstvom pestrofarebnej zeleniny, chudými bielkovinami a celozrnnými zdrojmi sacharidov, s obmedzením jednoduchých cukrov (sladkostí). Zaradením pravidelného pohybu do nášho každodenného života podporujeme produkciu monoamínových neurotransmiterov ako dopamín, norepinefrín či serotonín, ktoré zlepšujú našu náladu a mentálne zdravie.

V prípade potreby, ideálne po predchádzajúcom biochemickom vyšetrení, možno zvážiť suplementačný program na mieru. Doplnením stravy napr. o tryptofán, možno pomôcť organizmu v tvorbe serotonínu, a tiež melatonínu pre dosiahnutie rýchlejšieho zaspávania a kvalitnejšieho spánku. Spomínané látky zohrávajú významnú úlohu v zlepšovaní mentálneho zdravia či spánku. Doplniť ich možno o vitamíny B3 a B6. Ale to je len jedna z mnohých možností riešení.

Hormonálna liečba alebo iné lieky by mali byť poslednou možnosťou (samozrejme po konzultácii s lekárom).

3 kroky k riešeniu – antistres program

Tento stav, syndróm adrenálnej únavy, nie je neriešiteľný. Zmiernenie príznakov môže vyžadovať čas a disciplínu ale pod správnym vedením v 3 nasledujúcich krokoch sú vyhliadky na plnohodnotný a energický život veľmi pozitívne.

 • Absolvujte genetický test BODY4FIT+ zo slín z pohodlia vášho domova a následne konzultáciu so špecialistom k výsledkom – genetika, strava, suplementácia.
 • Vyberte si biochemické vyšetrenie v spolupráci s laboratóriami MEDIREX GROUP Adrenálna únava a stres s odbornou konzultáciou a interpretáciou výsledkov.
 • Na základe faktov z genetiky a biochémie pre Vás zostavíme plán zmien v životospráve, strave, mikrovýžive, pohybových a doplnkových aktivitách ktoré Vám pomôžu.


Autori: Ing. Kristína Jančichová, PhD., MUDr. Danica Bezáková, ambulancia všeobecného lekára, MUDr. Monika Bartošová, ambulancia prevetívnych a konziliárnych vyšetrení, Pavol Pavlovič, CEO DNA4FIT


Literatúra:

 • ARMBRUSTER, D., MUELLER, A., STROBEL, A. et al. Children under stress – COMT genotype and stressful life events predict cortisol increase in an acute social stress paradigm. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 2012;15;09;1229-1239. ISSN 1461-1457. doi:10.1017/S1461145711001763
 • BUCKERT, M., KUDIELKA, B. M., REUTER, M., FIEBACH, C. J. The COMT Val158Met polymorphism modulates working memory performance under acute stress. Psychoneuroendocrinology, 2012;37;11;1810-1821. ISSN 03064530. doi:10.1016/j.psyneuen.2012.03.014
 • CADEGIANI, F. A., KATER, C. E. Adrenal fatigue does not exist: a systematic review. BMC Endocrine Disorders, 2016;16;1. ISSN 1472-6823. doi:10.1186/s12902-016-0128-4
 • ENDOCRINE SOCIETY. Adrenal Fatigue. https://www.endocrine.org/patient-engagement/endocrine-library/adrenal-fatigue
 • CHU, B., MARWAHA, K., SANVICTORES, T., AYERS, D. Physiology, Stress Reaction. [Updated 2022 Sep 12]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541120/
 • KHERADMAND, M., MAGHBOOLI, Z., SALEMI, S., SANJARI, M. Associations of MTHFR C677T polymorphism with insulin resistance, results of NURSE Study (Nursing Unacquainted Related Stress Etiologies). Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 2017;16;1. ISSN 2251-6581. doi:10.1186/s40200-017-0303-9
 • LOVALLO, W. R., ENOCH, M. A., SOROCCO, K. H. et al. Joint Impact of Early Life Adversity and COMT Val158Met (rs4680) Genotypes on the Adult Cortisol Response to Psychological Stress. Psychosomatic Medicine, 2017;79;6;631-637. ISSN 1534-7796. doi:10.1097/PSY.0000000000000481
 • PEERBOOMS, O., B. P. F. RUTTEN, D. COLLIP, et al. Evidence that interactive effects of COMT and MTHFR moderate psychotic response to environmental stress. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2012;125;3;247-256. ISSN 0001690X. doi:10.1111/j.1600-0447.2011.01806.x
 • SERRANO, J. M., BANKS, J. B., FAGAN, T. J., TARTAR. The influence of Val158Met COMT on physiological stress responsivity. Stress, 2019;22;2;276-279. ISSN 1025-3890. doi:10.1080/10253890.2018.1553949
 • TARTAR J.L., CABRERA D., KNAFO S. et al. The “Warrior” COMT Val/Met Genotype Occurs in Greater Frequencies in Mixed Martial Arts Fighters Relative to Controls. J Sports Sci Med. 2020 Feb 24;19(1):38-42. PMID: 32132825; PMCID: PMC7039020.
 • WILSON, J. L. Clinical perspective on stress, cortisol and adrenal fatigue. Advances in Integrative Medicine, 2014;1;2;93-96. ISSN 22129588. doi:10.1016/j.aimed.2014.05.002

Súvisiace články:

🎁DIEŤA ZADARMO, VSTUPNÁ KONZULTÁCIA LEN ZA 49€

alebo

zľava až do 600€ len pre Vás !

Prihláste sa a získajte prístup k
exkluzívnej ponuke.

Dieťa zadarmo platí pri kúpe SYSTÉMU FAMILY SPORT alebo FAMILY LIFE.

Nákupný košík
Close
Cart
 • No products in the cart.
Nákupný košík je prázdny
Pred pokračovaním k pokladni pridajte nejaké produkty do nákupného košíka.
Prezrite si naše kategórie a objavte novinky a špeciálne ponuky.