Scroll Top
Zistite, v akom športe budete vynikať II.

Čo ste sa už naučili: V prvom zo seriálu článkov na tému Zistite v ktorom športe budete vynikať ste sa už mohli oboznámiť s témami svalová štruktúra, posilňovanie a gén bojovníka.


Čo vás môžeme naučiť: V tomto článku vám ukážeme ako Vaša genetika ovplyvňuje objem svalov, podiel netukovej hmoty, kapacitu srdca a tým aj Vaše športové predispozície, výkon aj ciele. Zistíte, aký užitočný pre vás môže byť určitý druh tréningu.


Fyzická aktivita vo všeobecnosti ovplyvňuje naše zdravie, ale niektoré športové aktivity sú pre niektorých jedincov vhodnejšie ako pre ostatných. Genetika má napríklad veľký vplyv na rôzne atletické charakteristiky, ako je sila, výkon, vytrvalosť, veľkosť a zloženie svalových vlákien, pružnosť, neuromuskulárna koordinácia, temperament a ďalšie. A práve preto vám môžeme pomocou analýzy DNA poskytnúť odporúčania, ktoré vám pomôžu na ceste k dosiahnutiu stanovených cieľov.

GÉN OBJEMU SVALOV

Vedeli ste? Z časovej perspektívy robia začiatočníci pri posilňovaní rýchle pokroky, pretože adaptácia svalov prebieha predovšetkým neurologickým spôsobom. Univerzálny plán na budovanie svalov neexistuje, odborníci však odporúčajú tzv. progresívne tréningové plány.

Na určenie vášho potenciálu v oblasti zvýšenia objemu svalov (hypertrofie) analyzujeme špecifický gén nazvaný IL15RA, ktorý je zapojený do prevencie svalových porúch, vytvárania beztukovej telesnej hmoty a budovania svalov v reakcii na tréning. Výsledok vás oboznámi s tým, či máte genetický variant, ktorý je v reakcii na vytrvalostný tréning spájaný s rastom objemu svalov, alebo či máte verziu, ktorá sa spája so zvyšovaním sily svalov. Je jasné, že niektorí jedinci na určitý typ tréningu reagujú omnoho lepšie ako iní. Niektorí ľudia vyzerajú po jednom roku vzpierania oveľa svalnatejšie ako väčšina ľudí po desiatich rokoch, pretože náš pokrok v tejto oblasti značne závisí od našej genetickej výbavy. Štúdie dokázali, že IL-15 je u ľudí dôležitým prostredníkom reakcie svalovej hmoty na vytrvalostný tréning a že genetická variácia v IL15RA má veľký vplyv na variabilitu tejto reakcie. U ľudí s alelou „A“ bol pozorovaný výrazne vyšší nárast beztukovej telesnej hmoty a obvodu ruky a nohy. Zvýšenie sily svalov sa však uberalo opačným smerom a priemerná relatívna sila (sila vyjadrovaná v kg telesnej hmotnosti) bola s pridaním každej alely „A“ nižšia.

Analyzované gény: IL15RA

PODIEL NETUKOVEJ HMOTY

Vedeli ste? Je to najpresnejší faktor pre predpisovanie správnej hladiny liekov, pretože telesný tuk je pre metabolizmus menej dôležitý.

Netuková telesná hmota (LBM) je názov pre vašu celkovú telesnú hmotnosť bez tuku. Tiež sa nazýva aj „chudá“ hmota, pretože zahŕňa váhu vašich svalov, kostí, orgánov a pokožky. Stav vašej netukovej telesnej hmoty určuje, či máte väčšiu alebo menšiu pravdepodobnosť mať viac svalovej telesnej hmoty a nižšiu úroveň tuku. Optimálne percento netukovej telesnej hmoty je 80 až 85 percent celkovej váhy pre mužov a 75 až 80 percent pre ženy. Netuková telesná hmota je výrazne ovplyvnená genetikou a dedičnosťou v rozsahu od 52 do 84 percent. Ak máte genetickú predispozíciu na viac netukovej telesnej hmoty, máte lepšiu šancu získať svalnaté telo prostredníctvom cvičenia. Mať viac netukovej telesnej hmoty predstavuje aj veľa zdravotných výhod, ktoré ďaleko presahujú peknú postavu v plavkách. Pomer netukovej telesnej hmoty ovplyvňuje váš metabolizmus a hladinu energie a vplýva na vašu silu a pohyblivosť. Viac netukovej telesnej hmoty znižuje pravdepodobnosť nadmernej telesnej váhy, obezity, zhoršenej rovnováhy bielkovín a osteoporózy.

Analyzované gény: TRHR_1, TRHR_2

 

KAPACITA SRDCA

Vedeli ste? Zníženie tepovej frekvencie pri určitej intenzite pohybu je zvyčajne spôsobené zlepšením kondície, ale zmena tepovej frekvencie pri určitej intenzite pohybu sa dá vysvetliť aj mnohými ďalšími faktormi: dehydratácia môže zvýšiť tepovú frekvenciu až o 7,5 %, teplo a vlhkosť môžu zvýšiť tepovú frekvenciu až o 10 úderov za minútu, nadmorská výška ju môže zvýšiť o 10 až 20 %, a to dokonca aj po aklimatizácii, a tiež biologická variabilita môže spôsobiť, že sa tepová frekvencia zmení zo dňa na deň o 2 až 4 údery za minútu.

Naše srdce každú minútu prečerpá asi 5 litrov krvi pri odpočinku, počas cvičenia však prečerpá asi 5-krát viac krvi ako v pokoji. Naša aeróbna kapacita závisí od „centrálnych“ faktorov, čiže schopnosti pľúc a srdca privádzať kyslík do pracujúcich svalov, rovnako ako na „periférnych“ faktoroch, čiže schopnosti týchto svalov dodávaný kyslík využívať pri výrobe paliva pre srdcovú kontrakciu. Dobrý stav srdca je preto zásadným prvkom, ktorý nám umožňuje využívať výhody nášho celkového športového potenciálu. Pravidelná fyzická aktivita sa všeobecne prijíma ako základná súčasť zdravého životného štýlu podporujúceho srdce, pretože prináša prospešné zmeny srdcovej činnosti (lepšia výkonnosť srdca), čo ďalej významne ovplyvňuje naše aeróbne schopnosti. Napríklad fyzicky aktívna osoba môže vykonávať rovnaké množstvo práce s menším namáhaním srdca (za čo sa považuje nižšia srdcová frekvencia a krvný tlak počas daného pracovného výkonu) než človek so sedavým spôsobom života. To je spôsobené tým, že naše srdce musí byť schopné transportovať potrebné množstvo kyslíka do našich svalových tkanív. Napríklad vaše srdce nemusí byť schopné prečerpať s každým úderom dostatok krvi, a pretože krv obsahuje kyslík, je tým obmedzená aj vaša kapacita zásobovania kyslíkom. Dobrá srdcová výkonnosť je teda dôležitým nezávislým prvkom vašej celkovej aeróbnej kapacity. Okrem toho je lepšia srdcová výkonnosť spojená so zlepšením tradičných rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení: zníženie krvného tlaku, zníženie hladiny lipoproteínov s nízkou hustotou (cholesterol LDL) a zvýšenie hladiny lipoproteínov s vysokou hustotou (cholesterol HDL).

Analyzované gény: CREB1, ACE


Čo ste sa mohli naučiť: Neexistujú dvaja rovnakí jedinci s rovnakou genetickou výbavou a preto ani neexistuje tréningový plán ktorý bude rovnako dobre fungovať na každého. Máme rôznu genetickú predispozíciu na objem svalov a tým iný sklon k rastu vytrvalosti alebo sily, viac netukovej telesnej hmoty má veľa výhod nielen pre športovca a musíme dbať na dobrú výkonnosť srdca a tým predchádzať ochoreniam. Len správna kombinácia vedomostí o tréningovom procese a faktov o svojom tele na základe genetickej analýzy nám umožní dosiahnuť želané športové ciele.

Spolu s prvým článkom na tému Zistite v akom športe budete vynikať ste sa dozvedeli základné informácie o 6 z 10 športových genetických rozborov, ktoré sú len malou časťou . O detailoch k jednotlivým rozborom Vás budeme informovať v ďalších článkoch.


Použité referencie:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18514540/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19268274/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3045864/

Súvisiace články:

🎁DIEŤA ZADARMO, VSTUPNÁ KONZULTÁCIA LEN ZA 49€

alebo

zľava až do 600€ len pre Vás !

Prihláste sa a získajte prístup k
exkluzívnej ponuke.

Dieťa zadarmo platí pri kúpe SYSTÉMU FAMILY SPORT alebo FAMILY LIFE.

Nákupný košík
Close
Cart
  • No products in the cart.
Nákupný košík je prázdny
Pred pokračovaním k pokladni pridajte nejaké produkty do nákupného košíka.
Prezrite si naše kategórie a objavte novinky a špeciálne ponuky.