Scroll Top

Individuálny tréning v súlade s DNA

V tomto článku vám ukážeme ako Vaše rozhodovanie v tréningovom procese ovplyvňuje genetika a ako tomu prispôsobiť tréning naozaj individuálne. Moje meno je Pavol Pavlovič, som zakladateľ značky DNA4FIT. Za veľa rokov praxe v oblasti tréningového procesu viem s istotou povedať, že len individuálny tréning a to aj v kolektívnych športoch je správna cesta k efektívnemu využitiu potenciálu každého športovca.

V dnešnej dobe sú genetické analýzy neoddeliteľnou súčasťou výberu vhodného športu pre deti od ranného veku, prípravy individuálnych tréningových plánov, stanovenia a dosahovania športových a životných cieľov.

Užitočné odkazy

SYSTEM SPORT pre športovcov všetkých kategórií

SYSTEM FAMILY SPORT pre športovo zamerané rodiny

Konzultácia SPORT+ pre výkonnostných a hobby športovcov

Konzultácia SPORT PRO pre profi športovcov a mladé talenty

 

Individuálny tréning na základe genetických faktov

V genetickej analýze SYSTEM SPORT pre jednotlivcov a SYSTEM FAMILY SPORT pre rodiny sa venujeme detailne športovým génom, ktorých poznanie znamená úplne nové vedomosti o športovcovi rôzneho veku a výkonnosti. Tieto poznatky o vrodených predispozíciách športovca odporúčame aplikovať v každom individuálnom tréningovom pláne. Zo športových rozborov sa venujeme svalovej štruktúre a objemu svalov, spaľovaniu tukov a podielu netukovej hmoty, VO2max, rizikám zranení mäkkých tkanív, regenerácii a svalovej únave, génu bojovníka a kapacite srdca.

Máme limit, strop a nemôžeme ho prekročiť. Ale ľudia ako Bolt majú vyššie limity čo to spôsobuje ich genetická výbava,” hovorí odborník na genetiku, epigenetiku a šport, profesor Nir Eynon,  z Victoria University.

Odporúčania na základe DNA

Pri pohľade na výsledky genetickej analýzy je pre mňa dôležité vedieť na koho výsledky sa pozerám. Na prvom mieste mám samozrejme zdravotné aspekty výsledkov a začlenenie odporúčaní do každodennej rutiny ako preventívne opatrenia zdravej životosprávy a  opatrenia osobnej zdravotnej starostlivosti. V prípade, že sa pozerám na výsledky športovca alebo budúceho športovca, tak podľa veku, pohlavia a športu je možné začať hneď konštruktívne komunikovať na úrovni športovec, rodič, tréner. V prípade kolektívnych športov je možné a to považujem za predpoklad úspechu, vytvoriť mikroskupiny športovcov s podobnými požiadavkami na vhodný čas tréningu, stravovanie, suplementáciu, zdravotný monitoring, vzdelávanie, regeneráciu ďalšie užitočné súčasti tréningového procesu. U individuálnych športov je možné precizovaním detailov vyťažiť z tréningového procesu ešte viac.

Šancu uspieť v konkrétnom športe určujú najmä vrodené schopnosti. Na základe genetickej výbavy športovca je možné pripraviť odporúčania, ktoré sa týkajú tréningových plánov, nutričných potrieb, regenerácie či mentálnej prípravy a povedú športovca k vhodnému tréningu. Najvhodnejší tréning pre športovca je individuálny.“ 

Pavol Pavlovič, CEO DNA4FIT

Pri pohľade na výsledky genetickej analýzy je pre mňa ako člena TEAM HEALTH&SPORT COUNSELOR dôležité vedieť na koho výsledky sa pozerám. Na prvom mieste mám samozrejme zdravotné aspekty výsledkov a začlenenie odporúčaní do každodennej rutiny ako preventívne opatrenia ochrany zdravia, predchádzania zraneniam a zdravej životosprávy. V prípade, že sa pozerám na výsledky športovca alebo budúceho športovca, tak podľa veku, pohlavia a športu je možné začať hneď po výsledkoch diagnostiky konštruktívne komunikovať na úrovni športovec, rodič, tréner, mentor. V kolektívnych športoch je možné a to považujem za predpoklad úspechu, vytvoriť mikroskupiny športovcov s podobnými požiadavkami na tréning, stravovanie, suplementáciu, zdravotný monitoring, vzdelávanie, regeneráciu ďalšie užitočné súčasti tréningového procesu. U individuálnych športov je možné precizovaním detailov vyťažiť z tréningového procesu ešte viac.

PRÍKLADY  Z PRAXE

  1. Vieme, že veľa športovcov pije ako stimulant výkonu kávu alebo nápoje s obsahom kofeínu. Športovci s jednou alebo dvomi zmutovanými kópiami génu CYP1A2 metabolizujú kofeín pomalšie a v dôsledku toho pocítia pri konzumácii kávy väčší účinok. Nie je to však také priaznivé, ako by sa mohlo zdať, pretože po konzumácii kávy sa im krvný tlak zvýši viac ako ľuďom s rýchlym metabolizmom kofeínu. Vedci v mnohých štúdiách dokázali, že športovci s pomalším metabolizmom kofeínu sú citlivejší na vznik zdravotných problémov spojených so zvýšeným krvným tlakom, viac trpia nespavosťou.
  2. Vieme, že fyzická aktivita spôsobuje v tele oxidačný stres prostredníctvom zvýšenej tvorby reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Okrem tvorby ROS ovplyvňuje cvičenie komplexný imunitný systém tela a môže mať kaskádový efekt na zápalovú odozvu, čo môže viesť k chronickým zápalom. Preto u športovcov s pomalou regeneráciou na základe analýzy konkrétnej skupiny génov trváme na zmene tréningového cyklu najmä pri intenzívnych tréningoch. Okrem toho zvýšime suplementáciu antioxidantov.
  3. Svalová únava môže byť jedným z hlavných prekážok, ktoré športovcom bránia dosiahnuť ich maximálny potenciál. Počas cvičenia vytvárajú kontrakčné svaly laktát a ióny vodíka v dôsledku procesu nazývaného glykolýza. Malé množstvá laktátu fungujú ako dočasný zdroj energie. Nahromadenie laktátu počas vysoko intenzívneho cvičenia však vedie k pálivému pocitu v svaloch a obmedzuje svalové sťahy, čo vedie k svalovej únave. Ak zistíme, že športovec má pomalé odstraňovanie laktátu navrhneme účinnú suplementáciu pred, počas a po výkone.

Nie každý môže byť úspešný športovec alebo úspešný tréner.

Športovca ale aj trénera podľa môjho názoru definuje niekoľko parametrov – genetická predispozícia, inteligencia, vedomosti, skúsenosti a talent. V samotnom tréningovom procese sa odhalia ďalšie vlastnosti športovca, ktoré sú dôležité sekundárne a pre špičkového trénera by nemal byť problém ich v senzitívnom veku rozvíjať a nasmerovať správnym smerom.

Genetické predispozície, inteligencia a talent sú predpoklady, ktoré sú vrodené, je však možné ich rozvíjať až k „dokonalosti“. Vedomosti a neustále vzdelávanie sa sú neoddeliteľnou súčasťou systematického rozvoja jednotlivca. Skúsenosti prichádzajú s vekom. Úloha trénera je použiť inteligenciu, vedomosti, skúsenosti, talent ale aj genetickú predispozíciu na rozvoj športovca.

 

Šport pre zábavu a vrcholový šport

V určitom veku je treba urobiť zásadné rozhodnutia aký šport si vybrať alebo naopak nevybrať. Následne je dôležité uvažovať aké ciele si stanoviť a s individuálnym tréningovým plánom pracovať ako s otvoreným systémom, do ktorého vstupuje množstvo premenných. Treba vedieť aj to aká miera fyzickej aktivity je pre organizmus prospešná a aká je už za hranicou možností organizmu jednotlivca a ako v takom prípade postupovať. Fyzická aktivita vo všeobecnosti ovplyvňuje naše zdravie, ale niektoré športové aktivity sú pre niektorých jedincov vhodnejšie ako pre ostatných. Genetika má napríklad veľký vplyv na nutričné potreby jednotlivca a na rôzne atletické charakteristiky, ako je sila, výkon, vytrvalosť, veľkosť a zloženie svalových vlákien, pružnosť, neuromuskulárna koordinácia, temperament a ďalšie. Z analýzy DNA vieme zistiť fakty aj o metabolizme, požiadavkách na živiny, kardiovaskulárnom zdraví a ďalších a tak pomáhať s rozhodnutiami:

  1. aký šport je vhodný,
  2. aká výkonnostná úroveň je organizmu prospešná
  3. čo treba urobiť pre dosiahnutie najlepšej úrovne.
GENeticky GENiálni s Matejom Tóthom

Sú medzi nami ľudia, ktorí sú výnimoční v tom čo robia, čo dokázali a svojim spôsobom života inšpirujú iných. Genetika im nadelila talent a oni sa ho nebáli využiť, rozvíjať a obetovať mu niečo naviac a tak dosiahnuť viac ako ostatní. Sú jednoducho GENeticky GENiálni. Prinášame Vám rozhovor s jedným z nich.

Gén bojovníka

Aj napriek rokom prípravy a tréningu to niektorí jednotlivci pod tlakom jednoducho nezvládnu, pričom sa zdá, že iní pod tlakom a adrenalínom prosperujú. Odpoveď je ukrytá v COMT géne. Produkt tohto génu je zodpovedný za rozkladanie adrenalínu. Dôsledkom variantu v tomto géne sú niektorí „bojovníci“, pričom ostatní sú vo svojej podstate skôr „ustaraní“. Bojovníci majú veľmi aktívny enzým COMT; preto sa ich adrenalín rýchlo rozkladá, čo vedie k nízkej základnej hladine adrenalínu. Ustaraní majú veľmi málo aktívnu tvorbu enzýmu COMT, čo vedie k vyššej základnej hladine adrenalínu. Každý má nejakú optimálnu hladinu adrenalínu. Ustaraní sú už pravdepodobne na svojej optimálnej hladine, preto automatické zvýšenie adrenalínu v náročnej situácii ich prinúti stratiť kontrolu. Začnú sa im potiť ruky, triasť svaly, motorické pohyby nefungujú, ich mozog je preťažený, výsledkom čoho je ich nesústredené myslenie, a trpia tunelovým videním. Pri pohľade na bojovníka, ktorého hladina adrenalínu je bežne nízka, rovnako náročná situácia spôsobí zvýšenie adrenalínu na optimálnu úroveň.

Šprintér alebo vytrvalec?

Športovci majú dva rôzne typy svalov, ide o svaly typu I a typu II. Šprintéri majú tendenciu mať vo svojom tele svaly typu II, teda rýchle svalové vlákna, alebo viac aktívnych svalových vlákien, zatiaľ čo vytrvalostní bežci majú tendenciu mať viac svalov typu I, teda pomalých svalových vlákien.

Pri štúdiu neuromuskulárnych ochorení začali austrálski vedci venovať pozornosť génu alfa-aktinín (ACTN3), ktorého produkt je dôležitý pre kontrakciu svalových buniek. Zistili, že produkt tohto génu je prítomný len v rýchlych svalových vláknach. Identifikovali mutáciu, ktorá spôsobuje, že sa produkt tohto génu stáva neaktívnym, a preto ľudia s touto mutáciou nemajú ACTN3. Vo výskume, ktorý zahŕňal špičkových atlétov, vedci zistili, že šprintéri majú väčšinou dve aktívne kópie génu ACTN3, zatiaľ čo vytrvalostní bežci majú dva neaktívne varianty tohto génu. Tým sa dokázala hypotéza, že pre prítomnosť svalovej výbušnosti sa vyžaduje aktívny gén ACTN3. V druhom výskume vedci dokázali, že svalové vlákna s rýchlou kontrakciou, v ktorých je gén ACTN3 neaktívny, využívajú viac kyslíka ako tie, ktoré majú aspoň jednu aktívnu kópiu tohto génu. Vyššia potreba kyslíka svaly spomaľuje. Svalové vlákna s neaktívnym génom ACTN3 sú pravdepodobne slabšie a menšie, ale takisto sa oveľa neskôr unavia.

 

Personalizovaná výživa – základ optimálnej stravy

Napriek tomu, že 99 percent našej genetickej výbavy je úplne totožných, medzi jednotlivcami nájdeme milióny genetických variácií. Z tohto dôvodu sú nutričné potreby každého jednotlivca špecifické a sú predmetom nového odboru nutrigenetiky – personalizovanej výživy. Individuálny prístup k výžive je zásadne dôležitý a úplne nevyhnutný pre zaistenie optimálnej stravy, rovnako ako je váš osobný lekár, ktorý vás pozná, nevyhnutný pre zaistenie vášho zdravia. Strava je tiež jedným z faktorov, ktoré môžete využiť na ovplyvnenie nášho tela, a zároveň faktor, ktorý sa dá ovplyvniť najjednoduchšie. Na hodnotenie jednotlivých potravín bol vytvorený systém nazvaný glykemický index, pomocou ktorého sa určuje ich vplyv na zvýšenie hladiny cukru v krvi. V analýze DNA sa oboznámite sa s hlavnými zložkami stravy – makronutrientami a významom analyzovaných vitamínov a minerálov – mikronutrientami. Plán makrovýživy ktorý Vám ako súčasť analýzy DNA odporučíme, nie je zvolený náhodne, ale vychádza z vašej genetickej výbavy. Strava založená na vašej individuálnej analýze DNA berie do úvahy vaše osobné vlastnosti a umožňuje vám jesť to, čo vaše telo skutočne potrebuje a čo mu naopak škodí vynecháte alebo obmedzíte.

 

Konzultácia SPORT+ a SPORT PRO

Na základe výsledkov testu DNA s našimi odborníkmi navrhneme aj úpravy v tréningovom procese a odporučíme doplnkovú diagnostiku, preventívne a konziliárne vyšetrenia podľa športovej úrovne/výkonnosti v rozsahu biochémia, laktát, analýza zloženia tela, spiroergometria, ergometria, antropometria, orientačná spirometria, výskoková ergometria, wingate test a iné podľa aktuálnej ponuky. Konzultácia SPORT + je vhodná pre výkonnostných a hobby športovcov. Konzultácia SPORT PRO je vhodná pre vrcholových, profesionálnych športovcov a mladé talenty.

Čo ste sa mohli dozvedieť?

Ak ste športovec a budete vedieť o svojich športových genetických predispozíciách z genetickej analýzy tak budete môcť viesť svoj tréning výrazne efektívnejšie ako doteraz. Strava, ktorú Vám odporučíme formou osobného stravovacieho programu, nie je zvolená náhodne, ale vychádza z vašej genetickej výbavy, berie do úvahy vaše osobné vlastnosti a umožňuje vám jesť to, čo vaše telo skutočne potrebuje a súčasne identifikuje to čo vám v stravovaní škodí. Ak ste tréner individuálnych alebo kolektívnych športov tak Vám vedomosti a fakty o genetických predispozíciách svojich zverencov otvoria úplné nové možnosti pre stanovenie a dosahovanie cieľov. Individuálny tréning, strava na mieru a správne nastavené ciele aj podľa DNA sú predpoklady úspechu.

 Autori:

Pavol Pavlovič, CEO DNE4FIT,

MUDr. Monika Bartošová, Primárka kliniky telovýchovného lekárstva UNB

TEAM HEALTH&SPORT COUNSELOR

TIP OD NÁS:

 Konzultácia Šport+

Na základe výsledkov testu DNA s našimi odborníkmi navrhneme aj úpravy v tréningovom procese a odporučíme doplnkovú diagnostiku, preventívne a konziliárne vyšetrenia podľa športovej úrovne / výkonnosti v rozsahu biochémia, laktát, analýza zloženia tela, spiroergometria, ergometria, antropometria, orientačná spirometria, výskoková ergometria, wingate test a iné podľa aktuálnej ponuky. Konzultácia šport + je vhodná pre vrcholových aj hobby športovcov.

Čo ste sa mohli dozvedieť?

Ak ste športovec a budete vedieť o svojich športových genetických predispozíciách z genetickej analýzy tak budete môcť viesť svoj tréning výrazne efektívnejšie ako doteraz. Strava, ktorú Vám odporučíme formou osobného stravovacieho programu, nie je zvolená náhodne, ale vychádza z vašej genetickej výbavy, berie do úvahy vaše osobné vlastnosti a umožňuje vám jesť to, čo vaše telo skutočne potrebuje a súčasne identifikuje to čo vám v stravovaní škodí. Ak ste tréner individuálnych alebo kolektívnych športov tak Vám vedomosti a fakty o genetických predispozíciách svojich zverencov otvoria úplné nové možnosti pre stanovenie a dosahovanie cieľov. Individuálny tréning, strava na mieru a správne nastavené ciele aj podľa DNA sú predpoklady úspechu.

Clear Filters
Konzultácia SPORT PRO
Konzultácia SPORT PRO je vhodná pre profesionálnych, vrcholových športovcov a mladé talenty. Športovec absolvuje za prítomnosti odborníkov a lekárov úvodné interview, diagnostiku, preventívne a konziliárne vyšetrenia športovej výkonnosti v rozsahu biochemické vyšetrenie, analýza zloženia tela, spiroergometria, ergometria – laktát, antropometria, orientačná spirometria, výskoková ergometria, wingate test a iné podľa veku, športu a športovej výkonnosti. Na základe genetického profilu, výsledkov diagnostiky a vyšetrení s našimi odborníkmi navrhneme úpravy tréningového procesu, makrovýživy, mikrovýživy, regenerácie prípadne mentálny koučing.
Vstupná konzultácia
Pre jednotlivcov Nájdite si čas na seba Konzultáciu si môžete zvoliť kedykoľvek ju potrebujete. Zameriavame sa na vaše aktuálne zdravotné potreby a ciele, aby sme vám mohli poskytnúť presné a efektívne riešenia. Výstupom konzultácie je definovanie vašich osobných cieľov a odporučenie vhodného diagnostického postupu pre zostavenie odporúčaní a plánov na dosiahnutie cieľov.
99,00 
Konzultácia SPORT+
Konzultácia SPORT+ je vhodná pre výkonnostných a hobby športovcov. Na základe výsledkov testu DNA s našimi odborníkmi navrhneme úpravy tréningového procesu, makrovýživy, mikrovýživy a regenerácie. Odporučíme doplnkovú diagnostiku, preventívne a konziliárne vyšetrenia podľa športovej úrovne/výkonnosti v rozsahu biochémia, analýza zloženia tela, spiroergometria, ergometria – laktát, antropometria, orientačná spirometria, výskoková ergometria, wingate test a iné podľa aktuálnej ponuky. Konzultácia SPORT+ je podmienená absolvovaním testu SYSTEM SPORT alebo  SYSTEM FAMILY SPORT.
199,00 
Položka bola pridaná do košíka Zobraziť košík Pokladňa

Viac sa dočítate:

Súvisiace články:

🎁DIEŤA ZADARMO, VSTUPNÁ KONZULTÁCIA LEN ZA 49€

alebo

zľava až do 600€ len pre Vás !

Prihláste sa a získajte prístup k
exkluzívnej ponuke.

Dieťa zadarmo platí pri kúpe SYSTÉMU FAMILY SPORT alebo FAMILY LIFE.

Nákupný košík
Close
Cart
  • No products in the cart.
Nákupný košík je prázdny
Pred pokračovaním k pokladni pridajte nejaké produkty do nákupného košíka.
Prezrite si naše kategórie a objavte novinky a špeciálne ponuky.